Rekruttering, vertskap, tilflytting...

Økt rekruttering, kompetanse og bosetting er sentrale utfordringer for mange kommuner i Norge, Sverige og Danmark. Det finnes mange lokalsamfunn, kommuner og regioner som arbeider med å få til en befolknings- og kompetansevekst gjennom samarbeid med Placement.
I 2003 startet Placement AS (tidligere Placement Utvikling) med innflytterprosjekter i hele Norge, i oppdrag fra kommuner, lokalsamfunn og regioner. Prosjektene ble stort sett meget vellykket, med mange tilflyttere fra Nederland, Belgia og Tyskland. For å oppnå et godt resultat begrenser vi antallet prosjekter i Norge, Sverige i Danmark. Men vi er også avhengig av lokal engasjement og innsats for å oppnå gode resultater.


 
24. OG 25. JANUAR 2015: EMIGRASJONSMESSE SKANDINAVISKE DAGER
 
Bli kjent med dine nye innbyggere.
Hundrevis av nederlendere og belgiere ønsker å emigrere til Norge, Danmark eller Sverige .
Treff dem på denne representative, personlige emigrasjonsmessen.
Dette er en ypperlig mulighet til å gjøre din kommune kjent for et målrettet publikum.  Dato: Lørdag 24. og søndag 25. januar 2015
 
 

 
REKRUTTERINGSPROSJEKT MED TILFLYTTINGSGARANTI
 
Ønsker din kommune å satse på tilflytting? Eller at flere arbeidsinnvandrere skal bli boende i din kommune? Gjør som Bjugn, Bolstadøyri, Åfjord, Tolga, Stordal, Drangedal, Timrå eller Tingsryd, for å nevne et par av de kommuner og regioner i Norge og Sverige som har hatt en samarbeidsavtale med Placement og som satset på målrettet tilflytting og integrering. Vi garanterer at mange titalls familier og ektepar har lyst til å flytte til nettopp din kommune.
 
 

 
KURS VELKOMMEN HIT!
 
Velkommen hit: kurs om rekruttering, mottakelse, oppfølging og integrering av nye innbyggere. Det er mange kommuner i Norge som har en folketallsvekst, blant annet på grunn av arbeidsinnvandring fra EØS-land.  Andre kommuner har en nedgang i folketallet og ønsker å rekruttere nye innbyggere fra europeiske land. På hvilken måte kan man ta imot disse nye innbyggere, hvordan gir man tilflytterne en følelse at de er velkomne, og hvordan kommer tilflytterne til å bli boende i kommunen? Fra arbeidsinnvandring til tilflytting, fra vertskap til integrering. 
 

 


 
UTSTASJONERING
 
Placement AS holder til i Norge og har mer enn ti år erfaring i å hjelpe personer og familier som flytter til Norge. Vi tilbyr et skreddersydd utstasjoneringsopplegg til dine faste eller midlertidige ansatte fra utlandet, deres familier eller hele firmaer som trenger hjelp ved flytting til Norge.
 
 

 
REKRUTTERING HELSEPERSONELL
 
Placement AS har bygd opp en unik kompetanse på rekruttering av leger, legespesialister og spesialsykepleiere fra Vest-Europa og har i dag kontakter med flere kandidater som ønsker å bo og arbeide i helsevesenet i Norge. Gjennom et proffesjonelt nettverk bistår Placement helseregioner og kommuner med å rekruttere kompetente og motiverte leger, legespesialister og spesialsykepleiere fra Vest-Europa, særlig fra Nederland, Belgia, Tyskland og Spania.